Vilkår og betingelser

Vi informerer deg om at dataene du gir oss ikke vil bli overført under noen omstendigheter uten din uttrykkelige autorisasjon, og vil bli behandlet i henhold til gjeldende regelverk om databeskyttelse, Organic Law 15/1999, av 13. desember, om databeskyttelse av personlig karakter (LOPD). De vil bli inkludert i en datafil som heter klienter. Funksjonen med å samle inn disse dataene er å kunne utarbeide et budsjett, informere dem om våre tjenester og produkter fra vårt selskap. Ved å signere dette skjemaet godtar du uttrykkelig mottak av dem ved hjelp av kommunikasjonsmidler. Konsekvensen av å ikke fylle ut dette skjemaet riktig vil være at du ikke ville ha tilgang til våre tjenester eller kampanjer. Personen som er ansvarlig for denne filen er TAXITRAVELTORREVIEJA. Vi informerer deg om at dataene dine ikke vil bli avslørt til noe annet selskap, og vi informerer deg om at dataene dine kan bli avslørt til konsernselskaper. Du har rett til å motta svar på spørsmål, spørsmål eller avklaring som måtte oppstå fra dette skjemaet. Du har rett til innsyn, motstand, rettelse, kansellering, av dine personlige data, skriftlig, til ovennevnte adresse eller via e-post til taxi85torrevieja@gmail.com. Alle dine data vil bli permanent fjernet fra vår database av følgende grunner: 1º- på forespørsel. 2º- når de ikke lenger er nødvendige for de formålene som motiverte samlingen deres.