PRIVACY POLICY AND LEGAL NOTICE

VILKÅR OG BETINGELSER

JURIDISK MELDING OG GENERELLE BETINGELSER FOR BRUK AV NETTSTEDET WWW.TAXITRAVELTORREVIEJA.COM

1.- OWNERSHIP OF THE WEBSITE

TAXITRAVELTORREVIEJA, er eier av nettstedet http://www.taxitraveltorrevieja.com (heretter nettstedet) som gjør det tilgjengelig for Internett-brukere, for å gi informasjon om tjenestene som tilbys av selskapet og merkevarene det selger.

2.- GENERELLE VILKÅR FOR BRUK OG GODKJENNING AV DETES SAMME

De nåværende generelle vilkårene for bruk av nettstedet, sammen med de spesielle forholdene som kan være etablert, er ment å regulere og informere brukere av merkevarene som selskapet TAXITRAVELTORREVIEJA markedsfører og for å regulere bruken av nettstedet.

Navigering og bruk av tjenestene på nettstedet innebærer aksept som bruker og uten forbehold av noe slag, av alle generelle bruksvilkår, av de generelle avtalevilkårene, hvis noen og andre som måtte finnes i forhold til bestemmelsen av TAXITRAVELTORREVIEJA tjenester.

TAXITRAVELTORREVIEJA kan når som helst og uten forhåndsvarsel endre disse generelle betingelsene og de spesielle betingelsene som er inkludert ved å publisere de nevnte modifikasjonene på nettstedet slik at de er kjent på forhånd av brukerne. Enhver endring som skjer i disse vil bli kommunisert på hovedsiden på nettet i en periode som anses som rimelig.

GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV NETTSIDEN

1.- SAMMENSETNING AV BRUKEREN OG SENDING AV KOMMERSJELLE KOMMUNIKASJONER VED ELEKTRONISK (ART. 22 LOV 34/2002 AV TJENESTER I INFORMASJONSFORHET OG ELEKTRONISK KOMMERSJE):

TAXITRAVELTORREVIEJA kan sende kommersiell kommunikasjon på noen måte med full respekt for lovgivningen om personopplysningsbeskyttelse som er gjeldende. For kommersiell kommunikasjon foretatt via e-post og tilsvarende midler i samsvar med bestemmelsene i lov 34/2002, av 11. juli, Services of Information Society and Electronic Commerce, vil brukerens samtykke fås behørig på tidspunktet for innsamling av tilsvarende data .Hvis du ønsker å motsette deg sending av kommunikasjon på elektronisk måte, kan du utøve din opposisjonsrett på tidspunktet for innsamlingen av dine data som indikerer det i selve e-posten. Også hvis du ønsker å tilbakekalle til enhver tid et slikt samtykke for mottak via e-post av annonsering eller salgsfremmende informasjon, vil det være tilstrekkelig for slike formål at du gir beskjed til TAXITRAVELTORREVIEJA. Under datainnsamlingsprosessen, og på stedet på websiden der de blir bedt om, vil brukeren lett informeres ved hjelp av en hyperkobling eller ved å inkludere informasjonen på selve skjemaet, enten det er obligatorisk innsamling av slike data eller ikke for levering av tjenester så vel som disse rettighetene.

2.- INDUSTRIELL OG INTELLEKTUELL EIENDOM. HYPERLINKS POLITIKK

2.1.- Alt innholdet som er inkludert på nettstedet og spesielt varemerker, handelsnavn, industriell design, design, tekster, fotografier, grafikk, logoer, ikoner, programvare eller andre tegn som er mottakelige for industriell og kommersiell bruk, er beskyttet av industriell eiendom rettigheter. og intellektuell til TAXITRAVELTORREVIEJA, eller tredjeparts eiere av samme som har autorisert deres inkludering på nettstedet. Derfor er all bruk og / eller reproduksjon av dette forbudt uten uttrykkelig samtykke fra TAXITRAVELTORREVIEJA.

2.2.- TAXITRAVELTORREVIEJA vil ikke være ansvarlig for brudd på intellektuelle eller industrielle eiendomsrettigheter til tredjepart som kan stamme fra inkluderingen på nettstedet til merker, handelsnavn, industrielle design, patenter, design, tekster, fotografier, grafikk, logoer , ikoner eller programvare som tilhører tredjeparter som har erklært å være eiere av det samme ved å inkludere dem på nettstedet.

2.3.- I intet tilfelle vil det forstås at tilgangen og navigasjonen til brukeren innebærer en autorisasjon eller at en frafall, overføring, fullstendig eller delvis overføring av nevnte rettigheter eller tildeling av rettigheter eller forventninger til rettighet og spesifikt av endring, transformasjon, utnyttelse, reproduksjon, distribusjon eller offentlig kommunikasjon om nevnte innhold uten forhåndsuttrykkelig godkjenning fra TAXITRAVELTORREVIEJA eller de tilhørende eierne.

2.4.- TAXITRAVELTORREVIEJA autoriserer ikke etablering av koblinger til portalen med mindre samtykke uttrykkelig blir bedt om det. TAXITRAVELTORREVIEJA vil vurdere om kildesidene det er ment å koble fra, oppfyller vilkårene for nevnte autorisasjon.

2.5.- TAXITRAVELTORREVIEJA er ikke ansvarlig for innholdet på destinasjonswebsidene som er opprettet gjennom lenker på websiden, og heller ikke for brudd på tredjeparts rettigheter som slike sider kan medføre.

3.- ANSVAR TAXITRAVELTORREVIEJA.

Brukeren erkjenner og aksepterer at bruken av nettstedet og dets tjenester utføres under eget ansvar.

TAXITRAVELTORREVIEJA vil bare være ansvarlig for de skader som brukeren kan lide som et resultat av bruken av nettstedet når nevnte skader kan tilskrives en ondsinnet handling fra TAXITRAVELTORREVIEJA. Imidlertid erklærer den å ha iverksatt alle nødvendige tiltak, innenfor dens muligheter og teknologitilstand, for å garantere driften av nettstedet og unngå eksistensen og overføringen av virus og andre komponenter som kan skade brukeren.

4.- BRUKERENS FORPLIKTELSER

Brukeren samtykker i å bruke innholdet på nettstedet nøye, riktig og lovlig og samtykker i å avstå fra:

a) Bruk innholdet til formål eller virkninger i strid med loven, moral og god skikk eller offentlig orden.

b) Gjengi, kopier, distribuerer, tillater offentlig tilgang gjennom noen form for offentlig kommunikasjon, transformerer eller modifiserer innholdet, med mindre du har den tilsvarende autorisasjonen fra eieren.

c) Bruk innholdet på nettstedet til å sende reklame, kommunikasjon til direkte salg eller med andre typer kommersielle formål, uønskede meldinger adressert til et antall mennesker uavhengig av deres formål, samt avstå fra å markedsføre eller avsløre slik informasjon .

5.- DATABESKYTTELSESPOLITIKK

TAXITRAVELTORREVIEJA overholder gjeldende regelverk etablert i lov 15/1999 om beskyttelse av personopplysninger, LOPD og annen lovgivning som utvikler dem. På forhånd er det klart at for tilgang til viss informasjon og innhold, må brukeren tidligere registrere seg som sådan, og må godta på den måten som er fastsatt der, i samsvar med LOPD, behandlingen av deres personopplysninger, for å bli innlemmet i vår fil. TAXITRAVELTORREVIEJA forplikter seg til å kansellere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige eller relevante for formålet som de ble samlet inn for gjennom skjemaet som er aktivert for dette formålet, og å ivareta forespørsler om informasjon forespurt av brukeren, og være ansvarlig for behandlingen TAXITRAVELTORREVIEJA. På den annen side blir brukerne informert om bruken av informasjonskapsler for å få informasjon og utføre statistiske analyser om bruken av nettstedet vårt. Informasjonskapslene som TAXITRAVELTORREVIEJA bruker er anonyme og refererer ikke til brukerens personlige data, og det er heller ikke tilgang til data fra brukerens harddisk gjennom dem. Brukerens identitet blir aldri satt direkte inn i informasjonskapselen og kan derfor ikke identifiseres. Protokollen som brukes er en statløs protokoll, som betyr at det ikke er noen måte å relatere informasjonen angående en forespørsel med en annen tidligere eller påfølgende forespørsel. Denne protokollen kjenner ikke personen du sender en side til eller hvor mange sider den har vært i stand til å sende, selv om vi knapt har koblet oss noen sekunder før, siden hver forespørsel på siden behandles uavhengig.

6.- GJELDENDE LOVGIVNING

Forholdene som er opprettet mellom brukeren og eieren av nettstedet, vil bli styrt av bestemmelsene i gjeldende regelverk angående gjeldende lov og kompetent jurisdiksjon. I tilfeller der regelverket tillater partene imidlertid frivillig å underkaste seg et forum.

I alle fall vil reglene i det spanske rettssystemet være gjeldende.