TIETOSUOJAPOLITIIKKA JA OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

KÄYTTÖEHDOT

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS JA VERKKOSIVUN KÄYTTÖÖNOTTO WWW.TAXITRAVELTORREVIEJA.COM

1.- VERKKOSIVUN OMISTUS

TAXITRAVELTORREVIEJA, on verkkosivuston http://www.taxitraveltorrevieja.com (jäljempänä verkkosivusto), joka asettaa sen Internet-käyttäjien saataville, tarjotakseen tietoja yrityksen tarjoamista palveluista ja sen myymistä tuotemerkeistä.

2.- YLEISET KÄYTTÖEHDOT JA SAMAN HYVÄKSYMINEN

Nykyisten verkkosivuston yleisten käyttöedellytysten ja mahdollisesti mahdollisesti vahvistettavien erityisehtojen tarkoituksena on säännellä ja tiedottaa tuotemerkkien käyttäjille, joita TAXITRAVELTORREVIEJA markkinoi, ja säännellä verkkosivuston käyttöä.

Verkkosivun palveluiden selaus ja käyttö merkitsee hyväksyntää käyttäjäksi ilman minkäänlaista varausta kaikkia yleisiä käyttöehtoja, mahdollisia yleisiä sopimusehtoja ja muita, joita voi olla TAXITRAVELTORREVIEJA-palvelun tarjoamisen yhteydessä. palvelut.

TAXITRAVELTORREVIEJA voi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa näitä yleisiä ehtoja ja niihin sisältyviä erityisehtoja julkaisemalla yllä mainitut muutokset verkkosivustolla siten, että käyttäjät tietävät ne etukäteen. Niissä tapahtuvista muutoksista ilmoitetaan verkon pääsivulla kohtuullisena pidetyn ajanjakson aikana.

WWW-SIVUN KÄYTTÖÖNOTTO

1.- KÄYTTÄJÄN HYVÄKSYMINEN JA KAUPALLISEN TIEDONANNON LÄHETTÄMINEN SÄHKÖISESTI (22 ARTIKLA TIETOYHTEISKUNNAN PALVELUJA KOSKEVA LAIN 34/2002 JA ELEKTRONINEN KAUPPA):

TAXITRAVELTORREVIEJA voi lähettää kaupallisia viestejä millä tahansa tavalla kunnioittaen voimassa olevaa henkilötietojen suojaamista koskevaa lainsäädäntöä. Tietoyhteiskunnan ja sähköisen kaupan palveluista 11. heinäkuuta annetun lain 34/2002 säännösten mukaisesti sähköpostitse tai vastaavilla keinoilla tapahtuvaan kaupalliseen viestintään käyttäjän suostumus saadaan asianmukaisesti kerättäessä vastaavia tietoja .Jos haluat vastustaa viestinnän lähettämistä sähköisesti, voit käyttää vastustusoikeuttasi kerättäessäsi tietojasi ilmoittamalla se itse sähköpostiviestissä.Myös jos haluat peruuttaa milloin tahansa tällaisen suostumuksen Kun mainos- tai myynninedistämistiedot vastaanotetaan sähköpostitse, riittää, että ilmoitat asiasta TAXITRAVELTORREVIEJA. Tiedonkeruuprosessin aikana ja verkkosivun paikassa, jolla niitä pyydetään, käyttäjälle ilmoitetaan kätevästi hyperlinkin avulla tai lisäämällä itse lomakkeeseen sisältyvät tiedot riippumatta siitä, onko tällaisten tietojen pakollinen kerääminen vai ei. palvelujen tarjoamiseksi samoin kuin nämä oikeudet.

2.- TEOLLISUUS – JA INTELLEKTIIVINEN OMINAISUUS. HYPERLINKIT -POLITIIKKA

2.1.- Kaikki verkkosivuston sisältö ja erityisesti tavaramerkit, kauppanimet, teollisuusmallit, mallit, tekstit, valokuvat, grafiikat, logot, kuvakkeet, ohjelmistot tai muut merkit, joita voidaan käyttää teollisessa ja kaupallisessa käytössä, ovat teollisoikeuksien suojattuja. TAXITRAVELTORREVIEJA tai näiden kolmansien osapuolien omistajat, jotka ovat antaneet luvan heidän sisällyttämiseensa verkkosivustolle. Siksi sen käyttö ja / tai jäljentäminen on kiellettyä ilman TAXITRAVELTORREVIEJA: n nimenomaista suostumusta.

2.2.- TAXITRAVELTORREVIEJA ei ole vastuussa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien tai teollisoikeuksien loukkauksista, jotka voivat johtua tuotemerkkien, kauppanimien, teollisuusmallien, patenttien, mallien, tekstien, valokuvien, grafiikoiden, logojen, kuvakkeiden tai ohjelmistot, jotka kuuluvat kolmansille osapuolille, jotka ovat ilmoittautuneet omistajiksi sisällyttämällä ne verkkosivustolle.

2.3.- Missään tapauksessa ei ymmärretä, että käyttäjän pääsy ja navigointi merkitsee valtuutusta tai kyseisten oikeuksien luopumista, siirtämistä, täydellistä tai osittaista siirtämistä tai oikeuksien tai oikeuksien odottamista ja erityisesti muuttamista, muuttamista , mainitun sisällön hyödyntäminen, jäljentäminen, jakelu tai julkinen viestintä ilman TAXITRAVELTORREVIEJA: n tai vastaavien omistajien etukäteen saatua nimenomaista lupaa.

2.4.- TAXITRAVELTORREVIEJA ei salli linkkien luomista portaaliinsa, ellei suostumusta nimenomaisesti vaadita. TAXITRAVELTORREVIEJA arvioi, täyttävätkö lähdesivut, joihin sen on tarkoitus linkittää, mainitun valtuutuksen ehdot.

2.5.- TAXITRAVELTORREVIEJA ei ole vastuussa verkkosivun linkkien kautta muodostettujen kohdeverkkosivujen sisällöstä eikä kolmansien osapuolten oikeuksien loukkauksista, joita tällaisille sivuille saattaa aiheutua.

3.- VEROTUKSEN VEROSTA.

Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy, että verkkosivuston ja sen palvelujen käyttö tapahtuu hänen omalla vastuullaan.

TAXITRAVELTORREVIEJA on vastuussa vain vahingoista, joita käyttäjälle saattaa aiheutua verkkosivuston käytöstä, kun mainitut vahingot johtuvat TAXITRAVELTORREVIEJA: n vahingollisesta toiminnasta. Se ilmoittaa kuitenkin toteuttaneensa kaikki tarvittavat toimenpiteet mahdollisuuksiensa ja tekniikan tason puitteissa verkkosivuston toiminnan takaamiseksi ja viruksien ja muiden komponenttien, jotka voivat vahingoittaa käyttäjää, esiintymisen ja leviämisen välttämiseksi.

4.- KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkosivuston sisältöä huolellisesti, oikein ja laillisesti ja sitoutuu pidättäytymään:

a) Käytä sisältöä lain, moraalin ja hyvien tapojen tai yleisen järjestyksen vastaisiin tarkoituksiin tai vaikutuksiin.

b) Jäljennä, kopioi, jaa, salli yleisön pääsy kaikenlaisen julkisen viestinnän kautta, muokkaa tai muokkaa sisältöä, ellei sinulla ole vastaavaa valtuutusta omistajalta.

c) Käytä verkkosivuston sisältöä lähettämään mainontaa, viestintää suoramyyntitarkoituksiin tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen, ei-toivottuja viestejä, jotka on osoitettu useille ihmisille niiden tarkoituksesta riippumatta, sekä pidättäytymään markkinoinnista tai tällaisten tietojen paljastamisesta.

5.- TIETOSUOJAPOLITIIKKA

TAXITRAVELTORREVIEJA noudattaa voimassa olevia henkilötietojen suojaa koskevassa laissa 15/1999 (LOPD) annettuja säännöksiä ja muuta sitä kehittävää lakia. Etukäteen on selvää, että tietyn tiedon ja sisällön saamiseksi käyttäjän on aikaisemmin rekisteröitynyt sellaiseksi ja hyväksyttävä siinä määritellyllä tavalla LOPD: n mukaisesti heidän henkilötietojensa käsittely, joka sisällytetään meidän tiedosto. TAXITRAVELTORREVIEJA sitoutuu peruuttamaan henkilötiedot, kun ne eivät enää ole tarpeellisia tai merkityksellisiä siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty tätä tarkoitusta varten tarkoitetulla lomakkeella, ja osallistumaan TAXITRAVELTORREVIEJA-hoidosta vastaavan käyttäjän pyytämiin tietopyyntöihin. Toisaalta käyttäjille ilmoitetaan evästeiden käytöstä tietojen saamiseksi ja tilastollisten analyysien tekemiseksi verkkosivustomme käytöstä. Evästeet, joita TAXITRAVELTORREVIEJA käyttävät, ovat nimettömiä eivätkä tarkoita käyttäjän henkilökohtaisia ​​tietoja, eikä niiden kautta voida käyttää käyttäjän kiintolevyltä saatavia tietoja. Käyttäjän henkilöllisyyttä ei koskaan lisätä suoraan evästeeseen, joten sitä ei voida tunnistaa. Käytetty protokolla on kansalaisuudeton protokolla, mikä tarkoittaa, ettei ole mitään keinoa yhdistää pyyntöä koskevia tietoja toiseen aiempaan tai myöhempään pyyntöön. Tämä protokolla ei tiedä henkilöä, jolle lähetät sivua, tai kuinka monta sivua se on pystynyt lähettämään, vaikka olemme tuskin muodostaneet yhteyden muutama sekunti aikaisemmin, koska jokainen sivun pyyntö käsitellään erikseen.

6.- SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Käyttäjän ja verkkosivuston omistajan välisiin suhteisiin sovelletaan voimassa olevaa lakia ja toimivaltaa koskevaa lakia. Kuitenkin tapauksissa, joissa säännöt sallivat osapuolten ilmoittautua vapaaehtoisesti foorumiin.

Joka tapauksessa sovelletaan Espanjan oikeusjärjestelmän sääntöjä.