PRIVACY POLITIK OG JURIDISK MEDDELELSE

VILKÅR OG BETINGELSER

RETSMÆSSIG BEMÆRKNING OG GENERELLE BETINGELSER FOR BRUG AF WEBSITE WWW.TAXITRAVELTORREVIEJA.COM

1.- EJERSKAB AF WEBSITE

TAXITRAVELTORREVIEJA, er ejer af webstedet http://www.taxitraveltorrevieja.com (i det følgende webstedet), der gør det tilgængeligt for internetbrugere for at give oplysninger om de tjenester, der leveres af virksomheden og de mærker, det sælger.

2.- ALMINDELIGE BETINGELSER VEDRØRENDE ANVENDELSE OG ACCEPT AF DETES SAMME

De nuværende generelle brugsbetingelser på webstedet sammen med de særlige betingelser, der kan oprettes, er beregnet til at regulere og informere brugere af de mærker, som virksomheden TAXITRAVELTORREVIEJA markedsfører, og at regulere brugen af hjemmesiden.

Navigering og brug af tjenesterne på webstedet indebærer accept som bruger og uden forbehold af nogen art, af alle de generelle brugsbetingelser, af de generelle aftalevilkår, hvis nogen og andre, der måtte eksistere i relation til levering af tjenester TAXITRAVELTORREVIEJA.

TAXITRAVELTORREVIEJA kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre disse generelle betingelser og de særlige betingelser, der er inkluderet ved at offentliggøre de førnævnte ændringer på webstedet, så de på forhånd er kendt af brugerne. Enhver ændring, der forekommer i disse, vil blive kommunikeret på webstedets hovedside i en periode, der anses for rimelig.

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR BRUG AF WEBSIDEN

1.- SAMTYGTELSE TIL BRUGEREN OG UDSENDELSE AF KOMMERSIELL KOMMUNIKATION AF ELEKTRONISK (ARTIKEL 22 LOV 34/2002 OM TJENESTER I INFORMATIONSSAMFUNDET OG ELEKTRONISK HANDEL):

TAXITRAVELTORREVIEJA Du kan sende kommerciel kommunikation på enhver måde med fuld respekt for lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, der er gældende. For kommerciel kommunikation foretaget via e-mail og tilsvarende midler i overensstemmelse med bestemmelserne i lov 34/2002, af 11. juli, Services of Information Society and Electronic Commerce, vil brugerens samtykke blive opnået behørigt på tidspunktet for indsamling af de tilsvarende data. Hvis du ønsker at modsætte dig at sende kommunikation på elektronisk måde, kan du udøve din ret modstand på tidspunktet for indsamlingen af ​​dine data, der angiver dem i selve e-mailen. Hvis du også til enhver tid ønsker at tilbagekalde et sådant samtykke til modtagelse via e-mail med reklame eller salgsfremmende oplysninger, vil det være tilstrækkeligt til sådanne formål, at du giver besked om det. til TAXITRAVELTORREVIEJA. Under dataindsamlingsprocessen og på det sted på den webside, hvor de anmodes om, informeres brugeren bekvemt ved hjælp af et hyperlink eller ved at inkludere informationen på selve formularen, uanset om det er obligatorisk eller ej indsamling af sådanne data til levering af tjenester såvel som disse rettigheder.

2.- INDUSTRIEL OG INTELLEKTUEL EJENDOM. HYPERLINKS POLITIK

2.1.- Alt indhold, der er inkluderet på websiden og især varemærker, handelsnavne, industridesign, design, tekster, fotografier, grafik, logoer, ikoner, software eller andre tegn, der er modtagelige for industriel og kommerciel brug, er beskyttet af industriel ejendomsret. og intellektuel for TAXITRAVELTORREVIEJA eller tredjepartsejere af den samme, der har godkendt deres optagelse på webstedet. Derfor er enhver brug og / eller gengivelse deraf forbudt uden det udtrykkelige samtykke fra TAXITRAVELTORREVIEJA .

2.2.- TAXITRAVELTORREVIEJA er ikke ansvarlig for krænkelse af intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder for tredjepart, der måtte stamme fra inkluderingen på webstedet for mærker, handelsnavne, industrielle design, patenter, design, tekster, fotografier, grafik, logoer, ikoner eller software. der tilhører tredjepart, der har erklæret sig for at være ejere ved at inkludere dem på hjemmesiden.

2.3.- Under ingen omstændigheder vil det forstås, at adgangen og navigationen til brugeren indebærer en tilladelse eller at en undtagelse, transmission, total eller delvis overførsel af nævnte rettigheder eller indrømmelse af enhver ret eller forventning til rettigheder og specifikt om ændring, transformation , udnyttelse, reproduktion, distribution eller offentlig kommunikation om nævnte indhold uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra TAXITRAVELTORREVIEJA eller de tilsvarende ejere.

2.4.- TAXITRAVELTORREVIEJA tillader ikke oprettelse af links til sin portal, medmindre der anmodes om udtrykkeligt samtykke. TAXITRAVELTORREVIEJA vil vurdere, om kildesiderne, som du har til hensigt at linke fra, opfylder betingelserne for den nævnte tilladelse.

2.5.- TAXITRAVELTORREVIEJA er ikke ansvarlig for indholdet på destinationswebsiderne, der er oprettet via links på websiden, eller for krænkelser af tredjeparts rettigheder, som sådanne sider kan medføre.

3.- ANSVAR TAXITRAVELTORREVIEJA .

Brugeren anerkender og accepterer, at brugen af hjemmesiden og dets tjenester udføres på hans eget ansvar.

TAXITRAVELTORREVIEJA er kun ansvarlig for de skader, som brugeren kan lide som følge af brugen af webstedet, når skaderne kan henføres til en ondsindet handling fra TAXITRAVELTORREVIEJA. Den erklærer dog at have vedtaget alle de nødvendige foranstaltninger inden for dens muligheder og teknologitilstand for at garantere driften af webstedet og undgå eksistens og transmission af vira og andre komponenter, der kan skade brugeren.

4.-BRUGERENS FORPLIGTELSER

Brugeren accepterer at bruge indholdet på webstedet omhyggeligt, korrekt og lovligt og accepterer at afstå fra:

a) Brug indholdet til formål eller effekter, der er i strid med loven, moral og god skik eller offentlig orden.

b) Gengive, kopiere, distribuere, tillade offentlig adgang gennem enhver form for offentlig kommunikation, transformere eller ændre indholdet, medmindre du har den tilsvarende tilladelse fra ejeren.

c) Brug indholdet af webstedet til at sende reklame, kommunikation til direkte salg eller med andre former for kommercielt formål, uopfordrede meddelelser adresseret til et antal mennesker uanset deres formål, samt til at afstå fra at markedsføre eller afsløre sådanne oplysninger.

5.- DATABESKYTTELSESPOLITIK

TAXITRAVELTORREVIEJA overholder de gældende regler etableret i lov 15/1999 om beskyttelse af personoplysninger, LOPD og anden lovgivning, der udvikler dem. På forhånd er det klart, at for adgang til visse oplysninger og indhold, skal brugeren tidligere registrere sig som sådan og skal acceptere på den måde, der er fastlagt deri, i overensstemmelse med LOPD, behandlingen af ​​deres personlige data , der skal indarbejdes i vores fil. TAXITRAVELTORREVIEJA forpligter sig til at annullere personlige data, når de ikke længere er nødvendige eller relevante for det formål, som de blev indsamlet til via den formular, der er aktiveret til dette formål, og til at imødekomme de anmodninger om oplysninger, som brugeren anmoder om, og som er ansvarlig for behandlingen TAXITRAVELTORREVIEJA . På den anden side informeres brugerne om brugen af ​​cookies til at få information og udføre statistiske analyser om brugen af ​​vores websted. De cookies, som TAXITRAVELTORREVIEJA bruger, er anonyme og henviser ikke til brugerens personlige data, og data kan ikke fås adgang til fra brugerens harddisk via dem. Brugerens identitet indsættes aldrig direkte i cookien og kan derfor ikke identificeres. Den anvendte protokol er en statsløs protokol, hvilket betyder, at der ikke er nogen midler til at relatere oplysningerne om en anmodning med en anden tidligere eller efterfølgende anmodning. Denne protokol kender ikke den person, du sender en side til, eller hvor mange sider den har været i stand til at sende, selvom vi næppe har oprettet forbindelse et par sekunder før, da hver anmodning på siden behandles uafhængigt.

6.- GÆLDENDE LOVGIVNING

Forholdet, der er etableret mellem brugeren og ejeren af webstedet, styres af bestemmelserne i gældende regler vedrørende gældende lovgivning og kompetent jurisdiktion. I tilfælde, hvor forordningerne dog tillader parterne frivilligt at underkaste sig en jurisdiktion.

Under alle omstændigheder gælder reglerne for det spanske retssystem.